Bronnen van Nederlandse Bhajans

SBM: Sai Bhajana Mala (boek)

AB: Ananda Bhajanmala (boek)

GN: Goddelijke Nectar (boek)

Bha: Bhajanamavali (boek)

VI: Vanuit Internet

ET: Eigen Tekst


Index Bhajans (114)  SBM AB GN Bha VI ET
A001.NL Aan de oever van de Vhitravatie woont de     1A1    
A002.NL Aan uw voeten bidden wij     1A2    
A003.NL Aarde water vuur en lucht                1A3    
A004.NL Als alles stil is om mij heen     1A4    
A005.NL Als een zuivere kristalheldere stroom     1A5    
A006.NL Als ik ontwaak in de morgen     1A6    
A007.NL Altijd is Hij levend     1A7    
             
B001.NL Baba kom in het lied dat wij hier zingen     1B1    
B002.NL Brahmananda Brahmananda u bent de     1B2    
B003.NL Buig voor het innerlijke licht licht van ons     1B3    
             
D001.NL Dank u Sai dat ik u ken     1D1    
D002.NL Dank u voor elke nieuwe morgen     1D2    
D003.NL Dat de zegenen van God op u rusten     1D3    
D004.NL De Heer gaf de wereld zo ’n prachtig geluid     1D4    
D005.NL De waarheid in mijn leven is Swami in mijn     1D5    
             
E001.NL Een tempel in mijn hart      1(E)1    
E002.NL Er is een stad voor vriend en vreemde diepe     1(E)2    
E003.NL Er is liefde die weet wat ik nodig heb     1(E)3    
E004.NL Ervaar de stilte van het hart      1(E)4    
             
G001.NL Ganesha Ganesha baan de weg Ganesha     1G1    
G002.NL Geboren uit de maagd Maria     1G2    
G003.NL Geef het leven de zin die het nodig heeft     1G3    
G004.NL Geef mij kracht heel mijn leven Heer     1G4    
G005.NL Geliefde rama geliefde Krishna     1G5    
G006.NL Geprezen zij Uw naam Sathya Sai Ram     1G6    
G007.NL Gezegend zij wij nu we Vishnu zien     1G7    
G008.NL Glorie aan de Heer die in ons allen leeft     1G8    
G009.NL God en ik ik en God zijn een     1G9    
G011.NL Goede gedachten zijn vrienden iedere keer     1G10    
G012.NL Goeroe Baba goeroe Baba     1G11    
             
H001.NL Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna     1H1    
H002.NL Hari Om Hari Om Narayana Hari Om Hari     1H2    
H003.NL Heb de mensen lief     1H3    
H004.NL Heer der heren Koning der koningen     1H4    
H005.NL Heer laat mij beseffen en nooit meer      1H5    
H006.NL Heer van liefde o Heer van waarheid     1H6    
H007.NL Hij is gekomen de Heer Hij is hier     1H7    
             
I001.NL Ik ben een boom ik ben de zee     1I2    
I002.NL Ik ben God ik ben God     1I3    
I003.NL Ik ben in het licht het licht is van mij     1I4    
I004.NL Ik ben op weg en dat is goed     1I5    
I005.NL Ik ben Sai ik ben Sai      1I6    
I006.NL Ik wandel in het licht met Baba     1I7    
I007.NL Ik weet zeker ik weet zeker     1I8    
I008.NL Ik wil U prijzen Heer veel meer dan ik die     1I9    
I009.NL Ik wil weten wie ik ben     1I10    
I011.NL In de blijheid van een kind lacht U mij toe     1I11    
I012.NL In de stilte in de stilte van je hart     1I12    
I013.NL In de tij de den dat Krishna bij ons was leer     1I13    
I014.NL In mij in mij in mij in  mij     1I14    
             
J001.NL Jij bent mijn licht en mijn rots  in de branding     1J1    
J002.NL Jij bent mijn moeder     1J2    
             
K001.NL Kom ga mee geef ieder een hand     1K1    
K002.NL Kom in mijn kom in mijn hart hart o kom in     1K2    
K003.NL Kom tot mij Heer  kom toch snel tot mij     1K3    
             
L001.NL Laat mij leven een lied zijn voor u o God      1L1    
L002.NL Laat ons dapper zijn en moedig laat ons     1L2    
L003.NL Laat steeds het licht in mij stralen Sai     1L3    
L004.NL Leer mij u lied leer mij te leven     1L4    
L005.NL Leer te kijken door mijn ogen     1L5    
L006.NL Leder van ons is naar zijn beeld         V
L007.NL Leid mij o Heer van duisternis naar licht     1L6    
L008.NL Leven kent zijn eigen ritme geef je over aan     1L7    
L009.NL Liefde is de helende kracht     1L8    
L011.NL Liefde liefde liefde is God 
Leef leef leef leef     1L9    
L012.NL Lieve Sai wijs ons toch de weg     1L10    
L013.NL Luister naar de vogels luister naar hun lied     1L11    
             
M001.NL Met liefde vreugde diep in je hart         V
M002.NL Moeder sai moeder van de wereld Parvati         V
             
N001.NL Neem mijn leven laat het Heer         V
             
O001.NL O Baba o Baba in mijn duisternis schijnt uw         V
O002.NL O Heer neem mijn leven neem mijn leven         V
O003.NL Om Bhagavan           V
O004.NL Onze vader in de hemel maak alles nieuw         V
O005.NL Op vleugels van liefde en waarhedid Baba         V
O006.NL Overal bent u Sai belichaming van liefde         V
             
R001.NL Rama kwam Krishna kwam onze Heer     1R1    
             
S001.NL Sai als Rama Kwam ons leren     1S1    
S002.NL Sai baba mijn Sadguru u leidt mij bij elke stap     1S2    
S003.NL Sai Baba neemt je mee op ’n reis door het     1S3    
S004.NL Sai Baba u bent het leven Sai baba     1S4    
S005.NL Sai, die onze moeder is uw liefde is zo teder     1S5    
S006.NL Sai is het licht van de morgenzon     1S6    
S007.NL Sai Ram Sai Ram Sathya Sai Ram Sathya     1S7    
S008.NL Sai Sai Sai     1S8    
S009.NL Satya Baba ik aanbid u heilig is uw naam     1S9    
S011.NL Sathya Sai ik kus de grond     1S10    
S012.NL Sathya Sai Sathya Sai     1S11    
S013.NL Schenk mij licht in mijn hart Sai Baba     1S12    
S014.NL Schenk ons uw liefde Sai Baba     1S13    
S015.NL Sri Ganesha Sai Ganesha 
Zoon van Parvati     1S14    
S016.NL Sri Ram Jaya Ram Om Sai Ram     1S15    
S017.NL Sri Sathya Sai is mijn goddelijke moeder     1S16    
S018.NL Sri Sathya Sai  Sri Sathya     1S17    
S019.NL Swamiji Swamiji kom bij ons hier vandaag     1S18    
             
T001.NL Tamaso Ma Jyotir Gamaya     1T1    
             
U001.NL U bent Heer van het universu     1U1    
U002.NL U bent mijn meester Sai Baba     1U2    
             
V001.NL Vol overgave kniel ik aan uw voeten neer     1V1    
V002.NL Vrede vrede hoogte vrede     1V2    
V003.NL Vrede vrede vrede is in ieders hart      1V3    
V004.NL Vriend van de hulpelozen Sai lieve Heer     1V4    
V005.NL Vul je gedachten met vrede en eenheid     1V5    
             
W001.NL Ware wijze eeuwige God     1W1    
W002.NL Wie liefheeft kent God want God is liefde     1W2    
W003.NL Wij leven in de liefde van Sai Baba     1W3    
W004.NL Wij zijn een cirkel binnen een cirkel     1W4    
W005.NL Wij zingen met de engelen wij zingen om U     1W5    
W006.NL Wij zingen uw naam in liefde o Heer Om Sai     1W6    
W007.NL Word wakker met je hart vol liefde     1W7    
             
Z001.NL Zing met me mee Sai Ram Sai Ram Sai Ram     1Z1    
Z002.NL Zing onophoudelijk de glorie van de Heer     1Z2    
Z003.NL Zoals boter is in melk en het kuiken in het ei     1Z3    
Z004.NL Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn     1Z4    
Z005.NL Zolang er mensen zijn op     1Z5    

 

Nederlandse Bhajans 

A001.NL 
Aan de oever van de Vhitravatie woont de Kaliuga Avatar
Alles wat Hij doet is in liefde en alles wat Hij zegt is waar
Bhagavan Sathya Sai baba vader moeder leraar en vriend
 

A002.NL 
Aan uw voeten bidden wij
Heer schenk ons uw liefde telkens weer
Sai baba Sai Baba u bent Krishna u bent Rama
O baba O baba Sai Baba u bent moeder u bent vader
Alle namen iedere vorm al wat is en wordt geboren
U bent alle namen iedere vorm al wat eeuwig blijvend is 

A003.NL 
Aarde water vuur en lucht           
Heel de scheping is verbonen
Liefde vrede waarheidlicht
Vult u ons hart door god gezonden
Stralend leven van de ziel
Ongeboren zonder einde
Dat in eenheid zich ontvouwt
Onverstoord door tijd’s verstrijk
 

A004.NL         
Als alles stil is om mij heen
denken oplost in uw sfeer
dan hoor ik uw stem in de de diepte van mijn hart
Omhult Gij mij met licht en liefde
Gij leidt mij naar mijn ware Sat-Chit-Ananda
O Baba Heer van Puttaparthi
Neem mij mee naar t’ paradijs van eeuwige vreugd 

A005.NL          
Als een zuivere kristalheldere stroom
Is jouw helende liefde in mij
Als een lotus die open bloeit geef ik mijover aan jou
Sai Baba leer mij hoe ik jou kan dienen
Sai Baba altijd en overal
Sai Baba ik wil jou genade verdienen
Sai baba altijd en overal

A006.NL 
Als ik ontwaak in de morgen
Hoor ik de vogels
Ze zingen een lied voor mij
die zoete klank verdrijft al mijn zorgen
Zo vredig vol liefde zo simpel en blij
Het doet mij denken aan die woorden
Woorden die swami keer op keer tot ons sprak
 

Refrein:
Begin de dag met liefde vul de dag met liefde
Besluit de dag met liefde dat is de weg naar God
Liefde is de weg naar God
Liefde is de weg liefde is de weg liefde is de weg naar God
’s Avonds laat voor ik ga slapen
Bid ik tot Baba
En dank Hem voor de liefde in mij
Ik vraag Hem vergeef al mijn fouten
En ik vraag Hem mij te leren om te zijn zoals Hij
En dan herinner ik mij die woorden
Woorden die Sai steeds opnieuw weer herhaalt
Refrein: Begin de dag met …
 

A007.NL         
Altijd is Hij levend
Aan iedereen zich gevend
Overal aanwezig in zij Gloria
In zijn Gloria (2x)
Hiep hiep hiep hoera
Jai Jai Jai Sai
 

B001.NL           
Baba kom in het lied dat wij hier zingen voor  u
Kom toch tevoorschijn innerlijk wezen
U zij de glorie u zij geprezen
Baba kom in het lied dat wij hier zingen voor u
Ontsteek het licht diep vanbinnen Sawmi
U bent het licht van ons leven Sai

B002.NL           
Brahmananda Brahmananda u bent de Scheper
U bent de vreugde
Nataraja Nataraja breng ons dansend naar het licht
Sathya Sai Narayana onze liefde op u gericht
 

B003.NL          
Buig voor het innerlijke licht licht van ons
goddelijke zelf
Buig  voor het eeuwigdurend licht levende vlam van onze  ziel
Buig voor de gids in onszelf voor Sai die in onze levens leidt
 

D001.NL 
Dank u Sai dat ik u ken
Dank u Sai dat u op aarde bent
Overal in ieder en al
Bent u het licht dat stralen zal
 

D002.NL            
Dank u voor elke nieuwe morgen
Dank u voor elke nieuwe dag
Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag
Dank u voor alle goede vrienden
Dank u o God voor al wat leeft
Dank u voor wat ik niet verdiende dat u mij vergeeft
Dank u voor alle bloemengeuren
Dank u voor ieder klein geluk
Dank u voor alle heldere kleuren dank u voor muziek
Dank u voor vele moeilijkheden
Dank u voor zoveel pijn en strijd
Dank u dat u in alle lijden toch steeds bij ons zijt
Dank u dat u heeft willen spreken
Dank u u hoort in ieders taal
Dank u dat u het brood wilt breken met ons allemaal
Dank u uw liefde kent geen grenzen
Dank u dat ik nu weet daarvan
Dank u o God ik wil u danken dat ik danken kan (2x)
 

D003.NL            
Dat de zegenen van God op u rusten
Dat zijn vrede met u zij
Dat zijn aanwezigheid u innerlijk verlichte
Nu en voor altijd
 

D004.NL          
De Heer gaf de wereld zo ’n prachtig geluid
Om Om Om Hari Om (2x)
Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om
Om Om Om Hari Om (2x)
Vanuit het niets in de stilte gaf god ons het Woord
Om Om Om Hari Om (2x)
Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om
Om Om Om Hari Om (2x)
De wereld ontstond door ’t geluid door god
Om Om Om Hari Om (2x)
Hari Om Hari Om Hariom Hari Om
Om Om Om Hatri Om (2x)
 

D005.NL 
De waarheid in mijn leven is Swami in mijn
hart de mensen in mijn leven zijn allen in
mijn hart
Ik laat mijn ego varen en draag ‘t op aan Hem Hij
Zal mij altijd helpen daar ‘k zeker ben

Refrein:
Om Swami Om Om Swami Om Om Swami Om
Om Swami Om
Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om
Om Shanti Om
Nu ben ik hier gekomen te zingen voor U de tijd
Kent geen grenzen daarom zing ik nu
Ik ploeg mijn hartenland en zaai Uw naam de een die kan groeien zit in Uw naam

Refrein:  Om Swami Om …
Ik dank Hij U voor Uw waarden het baant mij een weg
Ik zal nooit verdwalen want Hij U kent heg en steg
U bent voor mij voorbeeldig dus volg ik Uw pad de liefde die zal winnen uw liefde in mijn hart

Refrein: Om Swami Om…

E001.NL 
Een tempel in mijn hart van binnen een gebed...
...een lied op mijn lippen als ik voor u zing (2x)

Refrein (met z’n allen) :
Baba Sai Baba Sathya Sai Baba Baba Sai Baba ik zing voor u
Sathya Sai Baba Baba Sai Baba Sathya Sai Baba ik roep naar u

Een licht in mijn hart verlangen in mijn ziel...
...een naam op mijn lippen en ik roep naar U (2x) 

Refrein: Baba Sai Baba…
Vreugde in mijn hart vrede in mijn ziel een lach op...
...mijn lippen als ik voor U zing (2x)

Refrein: Baba Sai Baba…(2x) 

E002.NL 
Er is een stad voor vriend en vreemde diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede die mens roept overal

Refrein:
Jerusalaim stad van God wees voor de mensen een veilig thuis
Jeruslaim stad van vrede breng ons weer thuis  
Er is een huis om in te wonen voor bij het dodendal
Er is een vader zijn zonen zij roepen overal 

Refrein: Jerusalaim stad voor stad van God…
Er is een tafel om te eten voor bij het niemandsland
Er is een volk dat word vergeten en dat volk dat roept overal

Refrein: Jerusalaim stad voor stad van God…
Er is een hemel zonder grenzen zo grot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen dat hoor je overal

Refrein: Jerusalaim stad voor stad van God… 

E003.NL
Er is liefde die weet wat ik nodig heb
Er is liefde die zorgt voor wat ik nodig heb
Die is Sai baba Sai baba Sathya Sai Baba
Ik mag lachen huilen vallen en verdrietig zijn
Die liefde zal voor nu en altijd met mij zijn
Die is Sai Baba Sai Baba Sathya Baba
Die liefde leidt mij voort naar haar werkelijkheid
Die is niet anders dan mijn eigen werkelijkheid
Die is Sai Baba Sai Baba Sathya Sai Baba
 

E004.NL
Ervaar de stilte van het hart ervaar de eenheid
met de Heer
Luister Luister  naar gods naam
Die de basis is van het bestaan
God is overal al is een 

G001.NL
Ganesha Ganesha baan de weg Ganesha
Ganesha Ganesha leid ons omhoog
Verwijder d’ obstakels op de weg naar eenheid
Naar vrede en wijsheid voor ons allemaal
Ganesha Ganesha (3x)
Ganesha
 

G002.NL 
Geboren uit de maagd Maria
kwam het licht van God naar beneden
Om de wereld in liefde te hullen
Werd geboren in Bethlehem
Jezus zoon van God Waarheid zonder grenzen
Laat ons jouw liefde verstaan
 

Geboren uit Easwaramma kwam opnieuw Gods
Licht bij ons
Want de wereld blijft naat liefde verlangen zolang
De aard’ draait om de zon
Sathya Sai Baba waarheid zonder grenzen
Laat ons jou liefde verstaan
 

G003.NL 
Geef het leven de zin die het nodig heeft
Want dan heeft het leven pas waarde
Doe het goed wat je doet zolang als je leeft
Het wordt dan pas een goddelijke aarde
(hele lied 2 keer)
 

G004.NL 
Refrein:
Geef mij kracht heel mijn leven Heer (3x)
O geef mij kracht
Ik ben mens onder velen Heer
Ik ben mens zoal velen Heer
Ik ben mens ‘k wil geloven Heer

Refrein:  Geef mij kracht…
Stteeds op zoek naar de waarheid Heer
Steeds op zoek naar de liefde Heer
Steeds op zoek naar de eenheid Heer
O geef mij kracht

Refrein: Geef mij kracht…
Voor de mens wil ik leven Heer
Voor de mens wil ik geven Heer
Voor de  mens wil ik werken Heer
O geef mij kracht

Refrein: Geef mij kracht…
Blijf bij mij als ik blij ben Sai
Blij bij mij als ik pijn heb Sai
Laat mij nooit nooit vergeten Sai
U bent er voor mij

Refrein: Geef mij kracht… 

G005.NL 
– Canon
Geliefde rama geliefde Krishna
Geliefde Sathya Sai Baba (2x)
Ik open mijn hart voor U eb dank U vol vreugde
De Avatar in menselijke vorm de Schepper
Van de aarde-famillie
 

G006.NL 
Geprezen zij Uw naam Sathya Sai Ram
geprezen zij Uw naam Jai Sathya Sai
Ram (2x)

Slotregel:
Jai Sai Ram (3x) Bolo Jai Sai Ram
Jai Sai Ram (3x) Bolo Jai Sai Ram
 

G007.NL 
Gezegend zij wij nu we Vishnu zien
Gezegend zijn wij nu we Brahma zien
Gezegd zijn wij nu we Shiva zien
In de vorm van Sathya Sai
Als de meester Satya Sai

Gezegend zijn wij nu we Rama zien
Gezegend zijn we nu we Krishna zien
Gezegend zijn wij nu we Boeddha zien
In de vorm van Sathya Sai
Als de meester Satya Sai
 

Gezegd zijn wij nu we Allah zien
Gezegend zijn wij nu we Jezus zien
Gezegend zijn wij nu we de waarheid zien
In de vorm van Sathya Sai
Als de meester Satya Sai
 

Geloven in jezelf leidt naar zijn doel
Op de waarheid zijn hele leer gestoeld
Zijn liefde is de kern van jouw gevoel
Word je bewust van Sathya Sai
Als de Meester Satya Sai
 

Ram Ram Ram Jai Sai Ram
Ram Ram Ram Jai Sai Ram
Ram Ram Ram Sri Sai Ram
Om Sai Ram
Hari Om Sai Ram
 

G008.NL 
Glorie aan de Heer die in ons allen leeft
Glorie aan de Heer die ons zijn hart geeft
‘k Heb U lief o Heer in uw gekozen naam
‘k Heb U lief o Heer in U komt alles saam
In Jezus bent U Heer in Buddha zie ik U
In Krishna bent U Heer
Sathya Sai Baba heet U nu
 

 G009.NL 
 – Mantra
God en ik ik en God zijn een 

G011.NL
Goede gedachten zijn vrienden iedere keer
-Iedere keer goede gedachten
Steeds meer goede gedachten
-Goede gedachten horen bij mij steeds meer
Goede gedachten zijn vrienden iedere keer
 -Iedere keer goede gedachten
Goede gedachten maken vrij steeds meer
 -Steeds meer goede gedachten 
Baba Schenk ons Uw schone gedachten
Die helend werken in woord en gedrag
Baba schenk ons Uw schone gedachten
Die eren en dienen de goede lach
 

G012.NL
Goeroe Baba goeroe Baba
Ik buig me voor Uw lotusvoeten goeroe Baba
Sai baba machtige Baba
Liefde bent U Baba waarheid is Uw naam
U bent onze goddelijke goeroe Baba
Goeroe Baba goeroe Baba
Ik buig me voor Uw lotusvoeten goeroe Baba
Schenker van inzicht goeroe Baba
Essentie van vrede goeroe Baba
Belichaming van liefde goeroe Baba
U bent onze goddelijke goeroe Baba
 

H001.NL 
Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna
Krishna Hare (3X)
Laat Uw vreugdevolle scheppingsdans
het ritme van ons hart bepalen
Laat de aanblik van Uw liefdevolle gelaat het
Goddelijk licht in ons doen verschijnen
Laat het goddelijke tonen van Uw fluit
De trilling van liefde dien leven
Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna
Krishna Hare (3x)
 

H002.NL 
Hari Om Hari Om Narayana Hari Om Hari
Om Narayana
Jaya Hari Om Narayana Jaya Hari Om Narayana
Aan U wijden wij ons hele leven
O Heer met vele namen
Kaliyuga Avatar Satya Sai Baba
Om Namah Babaya Om Namo Narayana
 

H003.NL
Heb de mensen lief
Heb de dieren lief
En ze zullen je al hun liefde geven

Refrein:  
Heb de waarheid lief (2x)
En de waarheid zal je liefde geven

Heb de planten lief
Heb de dingen lief
En ze zullen je al hun liefde geven

Refrein: Heb de waarheid lief…
Heb de aarde lief
Heb het leven lief
En ze zullen je al hun liefde geven

Refrein: Heb de waarheid lief… 

H004.NL 
Heer der heren Koning der koningen
U wil ik eren U wil ik lof zingen
Rots aller tijden eeuwen U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht bij wie ik schuil
Sri Sathya Baba Sri Sathya Baba
Sri Sathya Baba U heb ik lief…

Halleluja (4x)
Sri Sathya Baba die alle dingen schiep
Sri Sathya baba die mij tot leven en riep
Sri Satya Baba U maakt ons allen een
U mijn Heer U heb ik lief  

H005.NL
Heer laat mij beseffen en nooit meer vergeten
toon mij wie ik werkelijk ben
Ik ben Om ik ben Om het eeuwig Om
Temidden van dwaling waan en illusie herinner
Mij Heer wie ik ben
Ik ben waarheid ik ben vrede en zaligheid
Anandasvarupa He toon mij wie ik werkelijk ben
Ik ben liefde ik ben liefde pure liefde
 

H006.NL
Heer van liefde o Heer van waarheid
Govinda Krishna Krishna Krishna
U bent meester van ons hart
Sri Sathya Sai Krishna Krishna
U zij geprezen o Heer van Parthi uw naam is heilig
Eeuwig vreugd
U bent Krishna en Shridi Baba
 

H007.NL 
Hij is gekomen de Heer Hij is hier
Om ons te redden van angst en smart
Hij is gekomen de Heer Hiji hier
Zing zing zijn naam zing met vreugde
Sai Baba
Open je hart vul je wezen met liefde
Liefde voor God is het licht in ons zelf
 

I001.NL 
– Mantra
ik ben een boom ik ben de zee
Ik adem met de winden mee
Er is geen tijd geen voor geen na
Alles is een halleluja
  

I002.NL 
Ik ben God ik ben God
Ik ben niet anders dan God
Ik ben eindeloos de ene werkelijkheid
Ik ben Sat-Chit-Ananda Svarupa
Ik ben Om Tat Sat Om
 

Ik ben liefde en waarheid ik ben eindeloze vrede
Ik ben altijd pure vreugde en immer vol en vrij
Angst en pijn kunnen mij niet deren
Ik ben Om Tat Sat Om

I003.NL 
Ik ben in het licht het licht is van mij
het licht ben ik dat licht ben ik
Het licht is in mijn ogen het licht is in mijn hart
In mijn denken mijn voelen en zijn licht bracht mij voort
Naar het licht keer ik weer
Niet kan mij weerhouden van mijn eenheid met de Heer

I004.NL
- Mantra
Ik ben op weg en dat is goed
Ik ben op weg de goede weg
En alles wat ik er ontmoet
Het brengt mij dichter bij mijn doel
 

I005.NL 
Ik ben Sai ik ben Sai ik ben niet anders dan Sai
Ik ben de hoogste God
Ik ben Sai-Chit-Ananda zijn bewustzijn-geluk
Droefheid en zorgen die hebben geen invloed
Ik ben altijd content
Geen angst verstoord mijn gemoed

I006.NL 
Ik wandel in het licht met Baba
Het donkere dat licht achter mij
Ik weet mij in het trouw geborgen
Welk liefdevolle vriend is hij
Ik wandel in het licht met Baba
Ik luister naar de juiste stem
En niets kan mij van Baba scheiden Sids ik wandel in het licht  met hem
 

I007.NL 
Ik weet zeker ik weet zeker
dat Baba binnenin mij is
Ik weet zeker ik weet zeker
Dat Swami binnenin mij is
Ik weet zeker ik weet zeker
Dat Jezus binnenin mij is
Ik geloof ik geloof vast en zeker
Dat Baba mijn redder is
Ik geloof ik geloof vast en zeker
Dat Baba mij zal beschermen
 

I008.NL 
Ik wil U prijzen Heer veel meer dan ik die (2x)
Leren zien op U leren luisteren naar U
Ik wil U prijzen
Ik wil U kennen Heer

Refrein:
Vogels in de lucht zingen daar voor U
Bomen in het veld keren zich naar U
Ik zing dit lied voor U Ik hef mijn handen op naar U mijn Heer
Ik wil van U houden Heer
Ik wil U dienen Heer

Refrein:
Vogels in de lucht…
Ik wil U prijzen Heer… 

I009.NL 
Ik wil weten wie ik ben
Daarom kijk ik in mijzelf
En wie denk je dat ik daar zie
Ik zie God ik zie God ik zie God en ander niet
En wat ik nog meer zie maakt mij blij
Ieder mens ieder mens ieder mens is gelijk aan  mij
 

I011.NL
In de blijheid van een kind lacht U mij toe
Als een oude man om hulp vraagt spreekt U mij aan
In de vreugde van het samenzijn bent U erbij
In het ruisen van de wind fluister U tot mij
Bij de traan van ontroering raakt uw liefde mij
Om Sai Ram U bent in iedereen 

I012.NL
In de stilte in de stilte van je hart
Kun je horen waar je al eeuwenlang op wacht
’t Is de stem van God de Heer
Hij roept en roept je telkens weer
Wees dus stil en luister goed (2x)
 

I0013.NL
In de tijden dat Krishna bij ons was leerde Hij
aan jou en mij
Leef en doe je plicht wees op God gericht zie
Slechts Hem dan ben je vrijdag
 

Refrein:
Zie de bloemen  op het veld vertellen iedere Mensenkind

Hoor de bomen in het woud fluisteren in de wind
Bhagavan Sathya Sai Baba vader van al wat leeft
Bhagavan Sathya Sai Baba liefde die in ons leeft
 

In de tijden dat Buddha bij ons was leerde Hij aan
jou en mij
Zoek niet buiten je al is is in je hart vind het daar dan
Ben je vrij

Refrein:
Zie de bloemen  op het veld

In de tijd dat Mozes bij ons was leerde Hij aan jou
en mij
Trek naar het beloofde land Ik leid je bij de hand
Geen slavernij Ik maak je vrijdag

Refrein:
Zie de bloemen  op het veld
 

In de tijd dat Jezus bij ons was leerde Hij aan jou
En mij
Heb je naasten lief de mensen om je heen dien hen
Die liefde maakt je vrijdag

Refrein: Zie de bloemen  op het veld

In de tijd dat Mohammed bij ons was leerde Hij aan jou
En mij
Looft en prijst zijn naam wees broeders allemaal
God is groot en maakt je vrijdag

Refrein: Zie de bloemen  op het veld

Sathya Sai Baba is nu hier bij ons met een
Boodschap voor jou en mij
Breng mij al je smart liefde ontsluit je hart wees
Niet bang  Ik maak je vrij

Refrein: Zie de bloemen  op het veld 

I014.NL
In mij in mij in mij in  mij
Draag ik een goddelijke vond
In jou in jou in jou in jou
Zie ik een goddelijke vlam
In ons in ons in ons
Daar straalt het goddelijke licht
 

Refrein:
Goddelijke goddelijke goddelijke vonk
Goddelijke goddelijke goddelijke vlam
Goddelijke goddelijke goddelijke licht
 

J001.NL 
Jij bent mijn licht en mijn rots  in de branding
mijn oorsprong en mijn doel Sai Baba mijn Sadguru
Oceaan van vreugde laat ik in jou overgaan
Krishna Boeddha Jezus Allah
Alle namen zijn van jou
Sathya Sai Baba (3x)
 

J002.NL 
Jij bent mijn moeder
Jij bent mijn vader
Jij bent mijn bloedverwant
Jij bent mijn liefste Vriend
Jij bent mijn wijsheid
Jij bent mijn grootste schat
Jij bent het al voor mij
Jij bent mijn Heer
Mijn liefste Heer 

K001.NL
Kom ga mee geef ieder een hand
Samen bouwen aan een nieuw land
Het rijk van God ligt diep in je hart
Vandaag is er een nieuwe start
 

K002.NL
Kom in mijn hart kom in mijn hart o kom in mijn hart Sai Baba ik geef mij aan u ik
aanvaard U nu o kom in mijn hart Sai Baba
 

K003.NL 
Kom tot mij Heer  kom toch snel tot mij o Heer
Kom in mijn hart en vul mij met liefde
O Sai Baba geef mij kracht en inzicht
Leid mij door de donkere nacht tot jou licht
Jij bent de bron van alle vreugde en ’t einde van alle
pijn en verdriet
Kom Baba neem mij met je mee
 

Wijs mij de weg van het hart wijs mij de weg
Wees mijn gezel op de weg door het leven
O Sai Baba blijf blijf voor altijd bij mij
Met jou zegeningen maak je mij vrij
Jij bent de Ene zonder tweede
En dit lied zing ik alleen voor jou
Kom Baba neem mij met je mee

Diep in mijn hart ben jij als mijn levensvuur
Diep in mijn hart mijn meest ware wezen
O Sai Baba leef in mij als liefde
Nu voor altijd ben jij mijn geliefde
Jij kent al mijn diepste gedachten
En het antwoord op ied’re vraag die ik heb
Liefde

Kom Baba neem mij met je mee 

L001.NL
Laat mij leven een lied zijn voor u o God vanliefde  en vreugde voor ieder die het hoort
Sai Ram Sai Ram Sai BabaOm Sri Sathya Sai Baba
Uw instrument uw holle fluit
zuiverheid in woord en daadwaarheid
Sai Ram Sai Ram Sai Baba Sathya Dharma Shanti Prem’ Ahimsa

L002.NL 
Laat ons dapper zijn en moedig laat ons
handelen met kracht
Geef niet op en blijf niet dralen maak gebruik van al je macht
In ons leven zijn problemen veel obstakels in zicht
Laat ons durven laat ons gaan van duisternis naar licht 

L003.NL
Laat steeds het licht in mij stralen Sai
Tempel van mijn hart
Laat altijd het licht in mij stralen
Licht zo helder als miljoenen sterren

Licht zo helder als miljoenen zonnen
Sai, u bent voor ons het goddelijke wonder
Laat steeds het licht in mij stralen
Laat altijd het licht in mij stralen
Licht van liefde licht van waarheid licht van God
Laat het stralen
Laat altijd het licht in mij stralen
 

L004.NL
Leer mij u lied leer mij te leven
Leef toch in waarheid en zing mee
En zing mee 

Refrein: Sat-Chit-Ananda Sat-Chit-Ananda
Sat-Chit-Ananda Sat-Chit-Ananda
Wat is uw waarheid leer mij te leven
Leef toch in vreede en zing mee
En zing mee 

Refrein: Sat-Chit-Ananda…
Open mijn hart leer mij te leven
Leef toch in liefde en zing mee
En zing mee
Baba Baba Sathya Sai Baba
Baba liefde dat bent u

Refrein: Sat-Chit-Ananda… 

L005.NL
Leer te kijken door mijn ogen
Leer te spreken door mijn mond
Leer te handelen met mijn handen
Leer te luisteren met mijn oor
Leer te leven op mijn adem leef
En geef het leven door
Wees de kosmos en wees de aarde
Wees een parel in mijn koor
 

L006.NL
Leder van ons is naar zijn beeld
we zijn allen in ons denken verdeeld
Verdwald zijn wij in onze geest toch zijn wij nooit van Hem gescheiden geweest
Hare Shiva Hare Hare Shiva Shiva Namah Om Hare
Shiva Shiva Namah Om

Verenigd zijn wij allen in het licht maar hebben onze aandacht naar buiten gericht
Het ego heeft ons aan denken verward toch zijn wij
Reeds verlicht diep in ons hart
Hare Shiva Hare Shiva shiva Namah  Om Hare
Shiva Namah Om
 

L007.NL 
Leid mij o Heer van duisternis naar licht (3x)
Shirdi Baba kom Shirdi Baba kom Shirdi Baba kom  Shirdi Baba kom
Baba Om
 

Leid mij o Heer van duisternis naar licht (3x)
Shirdi Baba kom Shirdi Baba kom Shirdi Baba kom Shirdi Baba kom
Baba Om
 

Leid mij o Heer van duisternis naar licht (2x)
Prema Baba kom Prema Baba kom Prema Baba kom  Prema Baba kom
Baba Om

Leid mij o Heer van duisternis naar licht (2x)
Shridi Baba kom Sathya Baba kom Prema Baba kom
Baba Om
 

L008.NL 
t’ Leven kent zijn eigen ritme geef je over aan
Die stroom ’t het is tenslotte maar illusie ’t is
een geestelijke droom
Hare Hare Ram Hare Krishna  
Hare Ram Hare Hare
Hare Ram Om Sai ram
Laat je zorgen nu maar varen waarom zou je ze
Bewaren leg ze in Sai Baba’s hand, zet ze
nu maar aan de kant
Hare Hare Ram Hare Krishna  Hare Ram Hare Hare Hare Ram Om Sai ram 

L009.NL 
- Mantra
Liefde is de helende kracht (3x)
Liefde brengt vrede van binnen
 

L011.NL 
Liefde liefde liefde is God 
Leef leef leef leef in liefde 
Verruim je hart opdat het ieder omvat 
Leef leef in liefde 
Je Meester is je
hart 
Je hart waar God verblijft 
God is in je met je voor je naast je en overal.. 
..om je heen 
Liefde is God 
Leef leef in liefde 
God
is in je met je voor je naast je en overal.. 
..om je heen
 

L012.NL 
Lieve Sai wijs ons toch de weg
Laat ons de fluit zijn die u bespeelt
Speel uw goddelijke melodie
Opdat wij weten wie we werkelijk zijn
 

L013.NL 
Luister naar de vogels luister naar hun lied
Ze zingen vol van vrede vol van vrede vol van
vrede
Het is de stem van Sai Baba
 

Zing zing zing zing met de vogels mee
Zing met ze mee
Zing zing zing zing met de vogels mee
En dank ze voor hun lied vol van goddelijke vrede
 

Luister naar de bloemen luister naar hun lied
Ze zingen vol van vreugde vol van vreugde vol van vreugde
Het is de stem van Sai Baba

Zing zing zing zing met de bloemen mee
Zing met ze mee
Zing zing zing zing met de bloemen mee
En dank z voor hun lied van goddelijke vreugde 

Wees nu even stil luister naar je Zelf
Het zicht een lied vol van liefde vol van liefde
Het is de stem van Sai Baba
 

Zing zing zing zing met Sai Baba mee
Zing met Hem mee
Zing zing zing zing met Sai Baba mee
En dank Hem voor zijn lied vol van goddelijke liefde
Shechina
 

M001.NL
Met liefde vreugde diep in je hart zeg
Rama Rama Ram
Rama Rama Ram
Rama Rama Ram
Sri Rama Rama ram
Kwaad en lijden worden verdreven door de
Naam van Raam
Boot die ons vervoert over de woelige ocean
Schat van hoogste vreden”vreugde goddelijek
Naam
Steun voor alle hulpelozen is die ene naam
Moeder vader vriend diet alles is de naam van Ram
Rijkdom van de toegwijden is die ene naam
Rama Rama Ram
Rama Rama Ram
Rama Rama Ram
Sri Rama Rama Ram
 

M002.NL
Moeder sai moeder van de wereld Parvati
Mijn moeder uw gezicht straalt als de maan
Moeder die beschermt en zich over mijn ontfermt
Heel de schlepping komt uit u en keert naar u terug
 

N001.NL
Neem mijn leven laat het Heer
Toegewid zijn aan uw er
Maak mijn uren en mijn tijd
Tot uw lof en dienst bereid

Neem mijn handen maak zee sterk
Trouw en waardig tot uw werk
Maakdat ik mijn voeten zet
Op de wegen van uw wet
 

Neem mijn stem opdat mijn lied
U mij Koning hulde bied
Maak u Heer mijn lieppen rein
Dat zijn uw getuigen zijn 

Neem ook mijne liefde Heer
“k Leg voor u haar schatten neer
Neem mijzelf en voor altijd
Ben ik aan u toegwijd

O001.NL
O Baba o Baba in mijn duisternis schijnt uw licht
‘K Geef mijn over Heer heb geen woorden meer
‘k Ben uw dienaar Heer wees mijn stem
Ik heb u life o liefe Heer
Maak mijn sterker iedere keer
Ik zing uw lof o lieve Heer
‘t Is uw licht dat is vereer
Geef mijn woorden heer maak mij stralend Heer
In de goddelijkheid van uw licht  x2
 

O002.NL
O Heer neem mijn leven neem mijn leven
Mijn leven is uw hand
Om sai Ram Om Sai Ram Om x2
O heer beem mijn denken neem mijn denkenmijn
Denken in uw hand
Om sai Ram Om Sai Ram Om x2
Om heer neem mij woorden neem mijn woorden
Mijn woorden in uw hand
Om sai Ram Om Sai Ram x2
O Heer neem mijn daden  neem mijn daden
Daden in uw hand
Om sai Ram Om Sai Ram x2
 

O003.NL
Om Bhagavan   x4
Prasanthi Vasa Om Bhagavan
Puttaparthi Nara Om Bhagavan
U bent in Holand Om Bhagavan
U bent in mijn Hart Bhagavan
 

U werkt met onze handen Om Bhagavan
Wij werken door uw liefde Om Bhagavan
Om God sai Baba sai ram
U die in Prasanthi Nilayam verblijft
Om God Sai baba
Man van Puttaparthi Om God Sai Baba
 

O004.NL
Onze vader in de hemel maak alles nieuw
Geef uw naam aan deze wereld maak alles nieuw
Breng uw koninkrijk tot leven maak alles nieuw
Wees de hemel wees de aarde maak alles nieuw
Geef het brood in onze schulden maal alles nieuw
En vergeef ons elkaar vergeven maak alles nieuw
Laat ook ons elkaar vergeven maak alles nieuw
God verlos ons van het kwade maak alles nieuw
 

O005.NL
Op vleugels van liefde en waarhedid Baba
Neemt u ons naar de overzijde
Uit de cirkel van wedergeboorte naar de over van ‘t eeuwige Zijn
Sai Baba Sathya Sai baba zing zijn naam zo zoet en zuiver
Zing hem steeds en herhaal hem in gedachten laat
Hem dag en nacht voor eeuwin in ons zijn
Laat hem dag en nacht voor eewig in ons zijn
 

O006.NL
Overal bent u Sai belichaming van liefde
Goedheid en waarheid vrede vanbinnen
Levende ziel in ieder mens
Heer van de werld vol van zoetheid
Om Sri Sai Mahadeva
 

R001.NL  
Rama kwam Krishna kwam onze Heer
Is hier zijn naam is Sai
Geef ons vrede en schenk ons uw hulp
Baba Baba Sai Baba Baba Baba Sai Baba
 

God van genade wijsheid en waarheid geef ons uw
Zegen ons leven lang
U bent moeder vader en vriend
Baba Baba Sai Baba Baba Baba Sai Baba
 

S001.NL 
Sai als Rama Kwam ons leren
Sai als Krishna kwam met vreugde
Sai als Jezus kwam ons redden
Sathya Sai Om Sathya Sai
(Hari) Om Sri Sathya Sai
Sai als Jezus kwam ons redden
Nu is Hij als liefde weer hier
Sathya Dharma Shanti Prema
Sathya Sai Om Sathya Sai
(Hari) Om Sri Sathya Sai
 

S002.NL 
Sai baba mijn Sadguru u leidt mij bij elke stap
In liefde u dienen is mijn wens
Vernietig in mij al het kwaad
Zuiver mijn denken en mijn hart
Uw liefde zie ik in iedereen
Overal bent u almachtige God
Mijn leven behoort u toe
 

S003.NL 
Sai Baba neemt je mee op ’n reis door het leven
Je hoeft je hand maar uit te steken en je weet wat hij kan geven
Ja, je voelt je altijd bij Hem nee je kunt Hen niet verlaten
want Hij leeft zijn liefde in je hart
Baba laat ons helder stralen als sterren aan uw firmament wordt herkent
En vul ons met uw liefde die zo door iedereen
Doorstroom de wereld met uw liefde maak het leven een gouden licht
En schep voor ons op aarde de warmte van uw goddelijk gezicht
Sai Baba neemt je mee op reis ’n rei door het leven
 

S004.NL 
Sai Baba u bent het leven Sai baba
De grond van mijn bestaan
U bent waarheid u bent goedheid
Laat mij altijd uw fluistering verstaan
 

Refrein:
Neem me bij de hand en leid me nar het doel
Vrij van angsten en van zorgen
Uw liefde is in wat ik denk en wat ik voel
In uw vrede diep geborgen
 

Sai Baba mijn verlangens drijven mij soms
heel ver weg van u
 

Maar de hunkering naar u liefde brengt mij
Steeds weer in het hier en nu

Refrein: Neem me…

Sai Baba altijd bij me de getuige wonen in mijn
hart
Laat de sluier toch verdwijnen de illusie die me zo
Verwart

Refrein: Neem me…

Sai Baba ja wij tweeën in essentie zijn wij beiden een
De illusie gaat aan flarden want de liefde die
hebben wij gemeen

refrein: Neem me…

Slotregel : Sai Baba Sai Baba Sai baba Om 

S005.NL 
- Canon
Sai, die onze moeder is uw liefde is zo teder als
Kinderen gaan wij aan uw hand vol vertrouwen
Onze weg
 

S006.NL 
Sai is het licht van de morgenzon
Sai is de glans van de maan
Liefde zijn wezen en eeuwige bron
Ziel van ons stralend bestaand
Om Sai Ram (4x)
 

S007.NL 
- canon
Sai Ram Sai Ram Sathya Sai Ram Sathya
Sai Baba Sai Ram Sai
Ram wees welkom vandaag
Om Sai ram we zingen Gods naam
In iedereen zien we Gods vorm
Heb allen lief en dien allen
Dat is de boodschap van Swami

 S008.NL
– canon
Sai Sai Sai
Moeder van het universum
Mijn Hart is vervuld van u
U en ik zijn één
 

S009.NL
Satya Baba ik aanbid u heilig is uw naam (2x)
Heilig is uw naam heilig is uw naam
Heilig heilig heilig is uw naam 

Sathya baba ik verwacht u vul mij met uw geest (2x) 

Vul mij met uw geest vul mij met uw geest
vul mij met uw geest
 

Satya Baba ik aanbid u heilig is uw naam
Halleluja halleluja
Sathya baba ik aanbid u heilig is uw naam
Halleluja halleluja
 

S011.NL 
Sathya Sai ik kus de grond
Waar jij met je voeten stond
In vervoering buig ik mij
Voor de God heel diep in mij
Sathya Sai ik kus de grond

Waar jij met je voeten stond
Stap voor stap kwam jij voorbij
Even was je heel dichtbij
Een moment de tijd stond stil
Streek jouw glimlach langs mijn ziel 

S012.NL
Refrein:
Sathya Sai Sathya Sai
Eenheid ia in Sathya  Sai
Om sai Ram Om Sai Ram
Om Sai Ram Om Sai Ram
 

Vele volken aarde één
Dank u Swami wij zijn één (2x)

Refrein:   Sathya Sai Satya 

Vele sterren hemel is één
Dank u Swami wij zijn één (2x)

Refrein:   Sathya Sai Satya 

Vele stromen zee is één
Dank u Swami wij zijn één (2x)

Refrein:   Sathya Sai Satya 

Vele wezens leven één
Dank u Swami wij zijn één (2x)

Refrein:   Sathya Sai Satya

Vele lampen licht is één
Dank u Swami wij zijn één (2x)

Refrein:   Sathya Sai Satya 

S013.NL  
Schenk mij licht in mijn hart Sai Baba
Heer van liefde en licht Sathya Sai
Wees steeds bij me Sai Baba
Wees mijn leidsman Sathya Sai
Schenk mij licht in mijn hart Sai Baba
Heer van liefde en licht Sathya Sai
Straal in mijn hart o Heer maak mij vrij Maak mij tot licht maak mij open en blij
Wees steeds bij me Sai Baba
Wees mijn leidsman Sathya Sai
 

S014.NL
Schenk ons uw liefde Sai Baba
Schenk ons uw hart Sathya  Sai
Moeder van de wereld Sai Baba
Vader van ons allen Sathya Sai
U bent Boeddha Allah u bent God Sathya Sai Moeder van de wereld Sai Baba
Vader van ons allen Sathya Sai  

S015.NL
Sri Ganesha Sai Ganesha 

Zoon van Parvati zoon van Shiva

Sri Ganesha Sai Ganesha 

(Sai) Schenk ons uw wijsheid moed en kracht

Bevrijd ons van maya leer ons waarheid zien

O Koning van alle wezens
 

S016.NL 
Sri Ram Jaya Ram Om Sai Ram
Zoon van Pavatri zoon van Shiva
Sri Ganesha Sai Ganesha
(Sai) schenk ons uw wijsheid moed en kracht
Bevreid ons van maya leer ons waarheid zien
O Koning van nvan alle wezens
 

S017.NL 
Sri Sathya Sai is mijn goddelijke moeder
Zij woont met mij leeft met mij
is voortdurend bij mij
En door haar liefde voel ik mij geboren
Weet ik dat wij in essentie ’t zelfde zijn
 

Sri Sathya Sai is mijn goddelijke vader
Hij praat met mij zorgt met mij is voortdurend  bij mij
En door zijn  liefde voel ik mij bevestigd
Weet ik dat wij  in essentie ’t zelfde zijn
 

Sri Sathya Sai is mijn goddelijke broeder
Hij lacht met mij stoeit met mij
Is voortdurend  bij mij
En door zijn liefde voel ik mij gelukkig
Weet ik dat wij in essentie ’t  zelfde zijn
 

Sri Sathya Sai is mijn goddelijke zuster
Zij danst met mij zingt met mij
Is voortdurend bij mij
En door haar liefde  voel ik mij zo dankbaar
Weet ik dat wij in essentie ’t zelfde zijn
 

Sri Sathya Sai is mijn enige geliefde
Hij straalt in mij gloeit in mij
Stilt de honger van mijn hart
Mijn hele leven vult zich met zijn liefde
Ik weet dat wij in essentie ’t zelfde zijn
  

S018.NL 
Sri Sathya Sai  Sri Sathya
Sai Sri Sathya Sai
Sri Sathya Sai Baba
U maakt ons gelukkig met uw zegen
Uw liefde in ons hart uw liefde om ons heen
Overal bent u o Heer al is u
 

Jai Baba Jai Jai Baba Jai Jai Baba Jai Jai
Sathya Sai Baba
U kwam als Rama u kwam als Krishna
Uw liefde is zo groot dat u op aarde kwam
Om Baba Om Om Baba Om Om Baba Om Om
Sathya Sai Baba
Mijn hart is vol vreugde dat ik u kennen mag
O laat mij weten hoe ik u dienen kan
Overal bent u o Heer Om Sai Ram
 

S019.NL 
Swamiji Swamiji kom bij ons hier vandaag
In liefde voor u  zijn wij bijeen
Om te zingen met heel ons hart
Bespeel de snaren van onze ziel
Met uw liefdevolle hand maak ons
tot uw goddelijk lied
om Hari om om Hari om
 

T001.NL 
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Leid mij van duisternis naar het licht
Shirdi Baba jai  baba om
 

Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Leid mij van duisternis naar het licht
Shirdi Baba jai  baba om
 

Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Leid mij van duisternis naar het licht
Prema Baba Jai  Baba Om

Asato Ma Sad Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mrityor Ma Amritam Gamaya
Shirdi Baba Jai Sathya Baba Jai prema Baba Jai  Baba om
  

U001.NL 
U bent Heer van het universum
Heer van het universum woon in ons hart
Sai Baba Sai Baba woon in ons hart Sai Baba
 

Oorzaak  van de schepping Behoeder en
Vernietiger Sat-Chit-Ananda Sai Baba
Sai Baba Sat-Chit-Ananda Sai Baba
 

Moeder van het universum vader van het
universum licht der mensheid Sai Baba
Sai Baba Sai Baba licht der mensheid Sai Baba

U002.NL 
U bent mijn meester Sai Baba
Woon in mijn hart woon in mijn ziel
Heel mijn leven wil ik u geven
O Heer in Uw hand 

Om Sai Ram U wil ik volgen
Waar u mij brengt vrees ik niet
Heel mijn denken wil ik u geven
O Heer in uw hand
 

Nu ik zit aan uw lotusvoeten
Stroomt uw liefde volop in mij
Heel mijn vertrouwen wil ik u schenken
O Heer in Uw hand
 

U wil ik danken voor genade
Met mij te zijn elke dag
In u verblijven is mijn verlangen
O Heer in uw hand
 

V001.NL 
Vol overgave kniel ik aan uw voeten neer
In mijn levensboot ben ik dan veilig Heer
Ere zij u God koning van mijn hart
(Sathya) Sai Baba alle glorie is aan u
 

Om ik buig voor Shiva (3x)
Shiva ik buig voor u
U doet mijn hart verwarmen (3x)
Heer Shiva dit komt door u
Baba ik zing uw naam (3x)
Ik zing uw naam en buig voor u

V002.NL 
Vrede vrede hoogte vrede
Meer dan weten dan rede
Boven het verstand verheven
Heeft Sai Baba ons gegeven
 

Licht en vreugde licht en vreugde
Goede wensen goede deugden
Mededogen medeleven
Heeft Hij in ons hart gegeven
 

V003.NL
Vrede vrede vrede is in ieders hart 
vrede vrede vrede vind dat in je hart
Doe steeds goed voor iedereen
wees een ieders vriend
Dan is geluk en vrede wat je hebt verdient
  

V004.NL 
Vriend van de hulpelozen Sai lieve Heer
Vergeef onze fouten Sai lieve Heer
Wees mijn gezel op mijn levensweg
Laat mij steeds vol liefde en toewijding zijn
In de tempel van mijn hart straat uw licht
Sai straalt uw licht
Baba straat uw licht
In de tempel van mijn hart straalt uw licht
Laat mij dienstbaar zijn aan uw voeten o Heer
 

V005.NL
Vul je gedachten met vrede en eenheid
Vul je gedachten met vrede en eenheid
Laat je daden rechtvaardig zijn
Vul je woorden met waarheid en liefde
Let op je woorden gedachten en daden
Let toch op let toch op
Let op je woorden gedachten en daden
Let toch op let toch op

Vul je dagen met vrede en eenheid
Laat je dromen rechtvaardig zijn
Vul je nachten met waarheid en liefde
 

W001.NL 
Ware wijze eeuwige God (3x) 

Ware God 
Wijze God 
Eeuwige God 

Sathyam Jnanam Anantam Brahma (3x)

Sathyam Brahma 
Jnanam Brahma 
Anantam Brahma 

W002.NL 
Wie liefheeft kent God want God is liefde
Wie niet lief heeft komt goed niet want God is liefde
Leer mij uw liefde waar ik ook ben
Leer mij uw liefde zodat ik u ken (2x)
 

W003.NL 
Wij leven in de liefde van Sai Baba
Wij leven in de liefde van Sai Baba

Liefde
Waarheid
Leven
 

Wij streven naar de vrede van Sai Baba
Liefde
Vrede
Zegen
 

Wij zoeken naar de waarheid van Sai Baba
Liefde
Waarheid
Leven 

W004.NL 
 -mantra
Wij zijn een cirkel binnen een cirkel
Zonder begin en zonder einde
 

W005.NL 
Wij zingen met de engelen wij zingen om U
te prijzen wij zingen om nabij te zijn

Wij zingen met de engelen wij zingen om u te prijzen wij zingen om nabij te zijn 

Want u bent de waarheid het licht en de liefde u bent de vrede in mij
Sathya Sai Baba Sathya Sai
 

Wij zingen uw naam in de liefde o Heer Om Sai Ram Sai Baba
Jezus Allah Boeddha alle namen horen u toe
Brahma Vishnu Maheshvara Kaliyuga Avatar Sai Baba
 

W006.NL 
Wij zingen uw naam in liefde o Heer Om Sai
Ram Sai Baba
Jezus Allah Boeddha alle namen horen u toe
Brahma Vishnu Mahesvara Kaliyuga Avatar Sai
Baba
 

W007.NL 
Word wakker met je hart vol liefde
Word wakker met je hart vol liefde
Vul dan heel de dag met liefde
Sluit daarna de dag met liefde
Dat is de weg naar god
 

Z001.NL
Zing met me mee Sai Ram Sai Ram Sai Ram
Zing met me mee Sai Ram Sai Ram Sai Ram
Leer mij leven in uw aanwezigheid
Sat-Chit-Ananda liefde is uw wezen
Sathya Narayana Hari Narayana
U bent Mukunda en ook Mahadeva
Plaats mij in uw hart parthipuri ke Sai Ram
 

Z002.NL
Zing onophoudelijk de glorie van de Heer
Laat je liefde in die liederen weerklinken
Zing onophoudelijk de glorie van de Heer
Houd je vast aan de voeten van Heer Sai
Laat zijn licht de tempel van je hart verwarmen
Dan zal zijn liefde jou voorgoed omarmen
 

Z003.NL 
Zoals boter is in melk en het kuiken in het ei
Hoef je niet naar hem te zoeken want hij is in jou en mij
Refrein: Sri Sahya Sai Baba maak mij bewust van uw aanwezigheid
Op iedere moment weten dat u er bent dat is de kracht die mij bevrijdt
 

Tracht jezelf te veranderen wees de mens die je kunt zijn
Laat dan al je twijfels varen en laat je Hm jou meester zij

Refrein:  Sri Sathya Sai Baba…

Wees tevreden alle dagen eender wat je ondergaat
God zal jou zijn liefde schenken Als je hart maar openstaat
Refrein: Sri Sathya Sai Baba…
 

Wil je ook die vreugd ervaren om dan een met Hem te zijn
Blijf dan steeds zijn naam herhalen ’t is het beste medicijn
Rama Rama Rama Rama Rama Rama Sai Ram
Sathya Sai Baba Sai Ram Sathya Sai Baba Sai Ram
Rama Rama Rama Rama Rama Rama Sai Ram
Sathya Sai Baba Sai Ram Sathya Sai Baba (3x)
 

Z004.NL 
- Canon
Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
En dit alles krijgt u bovendien

Hallelu halleluja
Halleluja halleluja
Halleluja halle halleluja
 

Men kan niet leven van brood alleen
Maar van ieder woord
Dat door de heer gesproken word

Hellelu halleluja
halleluja halleluja
Halleluja halle halleluja
 

Bid en u zal gegeven zijn
Zoek en gij zult het zien
Klop en de deur zal voor u opengaan
Hellelu halleluja
halleluja halleluja
Halleluja halle halleluja
 

Z005.NL 
Zolang er mensen zijn op de aarde vruchten geeft
zolang zijt gij ons aller Vader wij danken u voor al wat leeft

Zolang de mensen woorden spreken zolang wij voor voor elkaar bestaan
zolang gij ons niet ontbreken wij danken u in Jezus’ naam

Gij voedt de vogels in de bomen
gij kleedt de bloemen op het veld
o Heer gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld
 

Gij zijt ons licht ons eeuwig leven
gij redt de wereld van de dood
gij hebt uw zoon aan ons gegeven
zijn lichaam is het levend brood

Daarom moet u alles aanbidden
uw liefde heeft het voortgebracht

Vader gij zelf ons in ons midden
o Heer wij zijn van uw geslacht